Dr Małgorzata Czabańska-Rosada


Od początku mojej kariery zawodowej zajmuję się pracą naukową. Jestem adiunktem w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Posiadam bogate doświadczenie dydaktyczno-metodyczne w dziedzinie nauczania języków obcych i jestem doktorem nauk humanistycznych.

Będąc absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadam również dyplomy Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Byłam stypendystką uniwersytetów w Hamburgu, Bambergu, Halle, Kilonii i Wiedniu. Wolny czas poświęcam na podróże, dobrą lekturę i spotkania z przyjaciółmi.

O szkole


Szkoła Języków Obcych DR M.CZABAŃSKA-ROSADA założona została w 1996 roku.

Opracowana, wdrożona i sprawdzona w Szkole Języków Obcych DR M. CZABAŃSKA-ROSADA koncepcja kursów języka niemieckiego i angielskiego bazuje na aktualnych osiągnięciach w dziedzinie nauczania języków obcych.

Kursy ilustrują sytuacje z życia codziennego, pozwalają na poznanie najbardziej typowych zwrotów, dają – w przypadku kursu podstawowego –  możliwość opanowania gramatyki i słownictwa w stopniu pozwalającym na swobodne posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach dnia codziennego oraz – w przypadku kursów średnio zaawansowanych i zaawansowanych – na podejmowanie dyskusji, negocjacji, swobodne prowadzenie korespondencji handlowych etc.

Kursy rozwijają kompetencje językowe uczestników za pomocą dodatkowych środków metodyczno-dydaktycznych z wykorzystaniem materiałów wizualnych, przysłów i rymów. Celem każdego kursu jest zdolność rozumienia i porozumiewania się. Na równi trenowana jest kompetencja słuchania, czytania, mówienia i pisania.

Program zajęć obfituje w ćwiczenia z dialogami i dyskusją. Nauczanie odbywa się w sposób bezstresowy z elementami sugestopedii. Progresywność materiału gramatycznego jest skondensowana i wolna, co pozwala na dopasowanie się do rytmu każdego z uczestników kursu. Reguły gramatyczne ujmowane są w sposób indukcyjny.

Duży nacisk kładziemy na aktywizację uczących się, nie zaś na pasywne przyswajanie wyłożonego materiału. Poprzez aktywną naukę konwersacji wykształcamy w uczących się nawyk reagowania w języku obcym, co pozwala przełamać barierę językową i ułatwia proces zapamiętywania.

Zajęcia odbywają się w bardzo urozmaicony sposób z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego oraz szerokiej gamy pomocy dydaktycznych i prowadzone są w w sposób pozwalający na optymalne wykorzystanie czasu lekcji.